Счетоводни и фанансови услуги

Регистрации

 • Подготовка и регистрация на фирмата-клиент по Закона за данък върху добавената стойност;
 • Регистрация и пререгистрация на фирми в Агенция по вписванията;
 • Пререгистрация на фирми в НАП;
 • Подаване на документи в комисията за защита на личните данни;
 • Обработка и подаване на документи в НОИ;
 • Регистрация на касов апарат;
 • Регистрация на търговски обекти.

Услуги на физически лица

Изготвяне и подаване на:

 • Годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ;
 • Годишни отчети на еднолични търговци;
 • Данъчна декларация по чл.55 от ЗДДФЛ за доходи, облагаеми с окончателен данък;
 • Декларация за семейно и имуществено състояние;
 • за прихващане или възстановяване на дължими/надвнесени данъци;
 • Искане за издаване на документ от НАП;
 • Декларация по чл. 61н от ЗМДТ за облагане с патентен данък;
 • Декларация по чл. 49, ал. 3 от ЗМДТ за облагане с данък при придобиване на имущества;
 • Декларация по чл. 17, ал.1 от ЗМДТ за дължимия данък върху недвижимите имоти;
 • Декларация по чл.54, ал. 1 от ЗМДТ за притежаван лек автомобил;
 • Молба за издаване на удостоверение за данъчна оценка;
 • Декларация по чл.14 от ЗМДТ за недвижим имот;
 • Документи за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане.

Финансови и мениджмънт услуги

 • Съдействие при търсене и избор на офис
 • Подбор и управление на персонал -Грешният избор на служител може да струва скъпо на компанията Ви, както от финансова, така и от имиджова гледна точка. Независимо дали тепърва ще стартирате бизнеса си или имате разработен екип от хора, е важно да наемете подходящия служител.
 • Създаване на уебсайт -Клиентите и партньорите ни ще имат възможност да се възползват от преференциални условия при изработването на уебсайт
 • Доставка на офис консумативи и пълнене на тонер касети
 • Рекламни материали -Клиентите и партньорите ни ще имат възможност да се възползват от преференциални условия при консултирането и изработването на рекламни материали.
 • Застраховки -Клиентите и партньорите ни ще имат възможност да се възползват от преференциални условия при консултирането и изработването на застраховки (имущество - за вашия офис или дом, гражданска отговорност, автокаско - за вашия служебен или личен автомобил).