Счетоводни и фанансови услуги

Частично Фирмено Счетоводно Обслужване
Стандартният пакет счетоводни услуги включва:


ТРЗ

Изготвяне на трудови договори, допълнителни споразумения, трудови книжки
Изготвяне на граждански договори
Изготвяне на ведомости за заплати и сметки за изплатени суми
Представяне на документи за НАП и НОИ (декларация Обр.1 и ОБР.6, уведомления по чл.62, болнични листове)
Изготвяне на УП1, УП2 и УП3 за пенсиониране
Изготвяне на служебни бележки, удостоверения и декларации
Изготвяне на платежни документи за разплащания към бюджета

ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ НА СЧЕТОВОДНАТА ДЕЙНОСТ

Попълване на годишни декларации по ЗКПО и ЗДДФЛ
Изготвяне на годишни финансови отчети, включващи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за паричните потоци, отчет за собствения капитал и други според спецификата на дейността на фирамата
Изготвяне на отчети за статистиката

ДРУГИ УСЛУГИ

Финансови и данъчни консултации
Правни услуги