Счетоводни и фанансови услуги

ЦЕНИ

Цени за счетоводно обслужване на база абонамент

Цените, които предлагаме за извършваните от нас дейности са съобразени с пазарните нива на цените за подобни услуги. За да Ви предложим цена за услугата ние се съобразяваме с показатели, като документооборот, брой на персонала, тип на извършвана дейност и т.н. Необходимо е да се запознаем най-общо с дейността на Вашата фирма или организация, както и със специфичните Ви изисквания. Моля, свържете се с нас да обсъдим цените на услугите или направете Вие предложение!

При подписване на договор за цялостен или частичен пакет от
услуги, Вие ще си осигурите:

  • по-ниска цена
  • пълно съдействие при решаване на конкретни казуси
  • сътрудничество при търсене на решения
  • професионална помощ
Ползвайки нашето абонаментно обслужване, Вие ще бъдете максимално неангажирани и улеснени, без да мислите постоянно за всеки един детайл от уреждането на задължителните документи: декларации, данъци, осигуровки и др. Ще намалите разходите си, като спестите от разходите за заплати и осигуровки на счетоводният Ви персонал, осигуряване на работно място, поддържане на актуален софтуер и информация за промените в нормативната уредба. Ще спестите много от ценното си време, като бъдете освободени от досадните ангажименти по ежемесечното подписване и подпечатване на документи. Подаването на същите се осъществява по електронен път с помощта на електронен подпис, позволявайки Ви да насочите вниманието си към по-съществени въпроси, свързани с управлението на Вашия бизнес. Варианти на обслужване:
  • В офиса на С и С Акаунтинг.
  • В обекти на обслужвания клиент